Temayül Nedir?

Bir tarafa eğilme, meyletme
Örnek: Musiki ruhların en tabii temayülleri arasındadır. A. Ş. HisarYönseme.Bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma
Örnek: Yarının siyasetine yol açan fikirler, temayüller ilk önce bunlar arasında kaynaşır. Y. K. Karaosmanoğlu

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Temayüz
Tembelce
Tembelhane
Tembelleşme
Tembelleşmek
Tembelleştirme
Tembelleştirmek
Tembellik etmek
Tembih
Tembihat